ORDERS AND DECORATIONS OF POLAND
References
(This page was updated on December 30, 2001)


 1. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach [Act of Parliament of October 16, 1992 on Orders and Decorations] [in:] Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 90/1992 (the principal act concerning orders and decorations in the Third Republic).

 2. Ustawa z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie orderow i odznaczen [Act of Parliament of February 29, 1960 concerning Orders and Decorations] [in:] Dziennik ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nr 25 poz. 120.

 3. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o orderach, odznaczeniach i medalach [Decree of the Polish Committee of National Liberation on Orders, Decorations and Medals] [in:] Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 17 poz. 91

 4. Abramek Zdzislaw, Odznaki i oznaki Polskiego Czerwonego Krzyza oraz jego prekursorow [Decorations and Badges of the Polish Red Cross and its Precursors], Warsaw 1994.

 5. Boncza-Tomaszewski Wieslaw, Kodeks orderowy [The Order Code], Glowna ksiegarnia wojskowa, Warsaw 1939.

 6. Budziarek Marek, Kodeks orderowy na co dzien [The Order Code for Everyday], Muzeum Historii Miasta Lodzi, Lodz 1986 (anexhibition catalog).

 7. Bigoszewska Wanda, Polish Orders and Decorations, Interpress, Warsaw 1989.

 8. Edward Gorol, medale [Edward Gorol's medals], Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsaw 1982.

 9. Filipow Krzysztof, Order Virtuti Militari 1792-1945, Bellona, Warsaw 1990.

 10. Gibasiewicz Stanislaw, Odznaczenia, odznaki i medale zwiazane z powstaniem wielkopolskim [Decorations, Badges and Medals of the Great Poland Uprising], Poznan 1988.

 11. Hieronymussen Paul Ohm, Orders and Decorations of Europe in Color, The Mcmillan Company, NY 1966. (The chapter on Polish Decorations).

 12. Kowalski Marian, Order Budowniczych Polski Ludowej [Order of Builders of People's Poland], Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wroclaw 1970.

 13. Kowalski Marian, Strazackie odznaczenia, odznaki, wyroznienia i medale [Decorations, Badges, Honors and Medals of the Fire Services], Warsaw 1988.

 14. Krogulec Grzegorz, Krzyz Walecznych : swiadek zwyciestwa i kleski [Cross of Valor : a Witness of Victory and Defeat], Ajaks, Warsaw 1998.

 15. Loza Stanislaw, Bienkowski Stanislaw, Ordery i odznaczenia krajowei zagraniczne, co wiedziec o nich nalezy [Home and Foreign Orders and Decorations, What One Should Know about Them], Glowna KsiegarniaWojskowa, Warsaw 1928.

 16. Madej Kazimierz, Polskie Symbole Wojskowe 1943-1978 [Polish Military Symbols 1943-1978], Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsaw 1980.

 17. Mazur Aleksander, Order Krzyza Grunwaldu [Order of the Grunwald Cross], Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsaw 1988.

 18. Murgrabia Jerzy, Symbole wojskowe Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie 1939-1946 [Military Symbols of the Polish Armed Forces in the West 1939-1946], Bellona, Warsaw 1990.

 19. Nalecz Jerzy, Order Usmiechu [Order of Smile], Warsaw 1978.

 20. Oberleitner Stefan, Katalog polskich orderow, odznaczen, i niektorych wyroznien zaszczytnych 1705-1982 [Catalog of Polish Orders, Decorations and some Distinctions of Honor 1705-1982], Zielona Gora 1983.

 21. Oberleitner Stefan, Odznaki honorowe Polskiego Zwiazku Lowieckiego 1945-1999 [Honorary Decorations of the Polish Hunting Society], Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Rzeszow 2000.

 22. Oberleitner Stefan, Odznaki honorowe (resortowe) PRL 1944-1989 [Ministry Decorations of the People's Republic of Poland 1944-1989], Wax Graf, Rzeszow 2000.

 23. Oberleitner Stefan, Ordery, odznaczenia i odznaki III Rzeczypospolitej Polskiej 1990-1999 [Orders, Decorations and Badges of the Third Republic of Poland 1990-1999], 4th edition, corrected and expanded, Wydawnictwo Adam Marszalek, Torun 2000.

 24. Oberleitner Stefan, Oznaki, odznaki, odznaczenia Ligi Obrony Kraju 1944-1999 [Emblems, Badges and Decorations of the Country Defense League 1944-1999], Wax Graf, Rzeszow 2000.

 25. Oberleitner Stefan, Oznaki, odznaki, odznaczenia w polskim ruchu mlodziezowym 1944-1989 [Emblems, Badges and Decorations in Polish youth movement 1944-1989], Wax Graf, Rzeszow 2001.

 26. Oberleitner Stefan, Polskie ordery, odznaczenia i niektore wyroznienia zaszczytne 1705-1990 : vademecum dla kolekcjonera [Polish Orders, Decorations and some Distinctions of Honor 1705-1990 : a Collector's Vademecum], (vol. 1 : orders, decorations and medals 1705-1831, 1918-1939, 1940-1989; vol 2 : People's Republic of Poland 1944-1989), Kanion, Zielona Gora 1992 (vol. 1), 1999 (vol. 2).

 27. Oberleitner Stefan, Wstegi i wstazki polskich orderow, odznaczen i odznak zaszczytnych z lat 1705-1999 [Sashes and Ribbons of Polish Orders, Decorations and Honorary Badges, 1705-1999], Wax Graf, Rzeszow 2001.

 28. Opalek Mieczyslaw, Pamiatkowe odznaki i medale polskie [Polish Commemorative Badges and Medals], Cracow 1915.

 29. Orgonski Mieczyslaw, Odznaczenia i odznaki honorowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Decorations and Honorary Badges of the People's Republic of Poland], Warsaw 1988.

 30. Puchalski Zbigniew, Dzieje polskich znakow zaszczytnych [History of Polish Insignia of Honor], Warsaw 2000.

 31. Puchalski Zbigniew, Wawrzynski Tadeusz, Krzyz i Medal Niepodleglosci [Independence Cross and Medal], Bellona, Warsaw 1994.

 32. Puchalski Zbigniew, Wojciechowski Ireneusz J., Ordery i odznaczeniapolskie i ich kawalerowie [Polish Orders and Decorations and Their Recipients], Krajowa Agencja Wydawnicza, Warsaw 1987.

 33. Rosignoli Guido, Ribbons of Orders, Decorations and Medals, Blandford Press, Poole 1976 (a book on ribbon bars of the selected countries).

 34. Sabbat Kazimierz, Sas-Skowronski Mieczyslaw, Barbarski Krzysztof, Polonia Restituta , Bander-van Duren, 1989.

 35. Sawicki Zdzislaw, Waszkiewicz Jerzy, Wielechowski Adam, Mundur i odznaki Wojska Polskiego [Uniform and Decorations of the Polish Army], Bellona, Warsaw 1997.

 36. Subritzky-Kusza Michael, Grand Castellan of the Order of St. Stanislas, the, http://www.angelfire.com/realm/StStanislas/index.html.

 37. Seyda Kazimierz, Odznaczenia, ordery i medale Rzeczypospolitej Polskiej [Decorations, Orders and Medals of the Republic of Poland], Lwow 1935.

 38. Taprell Dorling Henry, Ribbons and Medals, Edited and Revised by Alec A. Purves, Osprey, London 1983 (a fundamental sourceof numerous orders and decorations of the world, a must for any collector).

 39. Welna Mieczyslaw (ed.), Odznaki i oznaki Ludowego Wojska Polskiego : katalog [Decorations and Badges of the People's Polish Army : a Catalog], Muzeum Sztuki Medalierskiej, Ossolineum, Wroclaw 1989.

 40. Welna Mieczyslaw, Odznaki powstan slaskich : katalog [Decorations of Silesian Uprisings : a Catalog], Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wroclaw 1985.

 41. Werlich Robert, Orders and Decorations of all Nations, Ancient and Modern, Civil and Military, Washington D.C.1980 (a great encyclopedia of world orders).

 42. Wesolowski Zdzislaw P., Order of the Virtuti Militari and its Cavaliers1792-1992, the. (Polish Military Books).

 43. Wesolowski Zdzislaw P., Polish Orders, Medals, Badges, and Insignia.Military and Civilian Decorations, 1705 to 1985. (Polish Military Books).

 44. Wesolowski Zdzislaw P., Polish Militaria, http://www.virtuti.com/order/articles/virtuti.html.

 45. Wesolowski Zdzislaw P., Polish Monte Cassino Cross, the, http://www.virtuti.com/order/articles/cassino.html.


© Lukasz Gaszewski 1997, 2001
[Index page]