Decorations and Medals
of the Kingdom of Denmark
Page updated: Feb. 7, 2009
Order of the Elephant (Elefantordenen) (1693)

Order of Danebrog (Dannebrogsordenen)
Grand Commander (Storkommandør) (1671/1808)

Order of Danebrog (Dannebrogsordenen)
Grand Cross (Storkors) (1671/1808)

Order of the Elephant and of Danebrog Chapter Decoration
(Elefant- og Dannebrogsordenen kapitlettegn)Order of Danebrog (Dannebrogsordenen) (1671/1808)
Grand Cross
(Storkors)
Commander 1st Class
(Kommandør af 1. grad)
Commander
(Kommandør)
Knight 1st Class
(Ridder af 1. grad)
(1952)
Knight
(Ridder)

Danebrog Order's Decoration
(Dannebrogordenens hæderstegn)
(1808)

Medal of Merit in Gold
(Fortjenstmedaljen i guld)
(1771/1845)

"Ingenio et Arti" Medal
(Medaljen "Ingenio et Arti")

Queen Margaretha II 25th Anniversary of Reign Commemorative Medal
(Erindringsmedaljen i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum) (1997)

Medal of Merit in Silver w. Bar
(Fortjenstmedaljen i sølv med spænde)
(1771/1845)

War Medal, 1848-1850
(Krigsmindemedaille 1848-50)

War Medal, 1864
(Krigsmindemedaille 1864)

Slesvig Commemorative Medal, 1920
(Den slesvigske eringdringsmedaille af 1920)

Commemorative Medal of 9 April 1940
(9 april 1940 Minnesmedalj)
(1946)

'Pro Dania' Freedom Medal
(Frihetsmedalje - Pro Dania)
(1946)

Commemorative Medal for Participation in War 1940-1945
(Eringdringsmedalje for deltagense i krigen 1940-1945)
(1946)

Liberation Medal
(Befrielsemedaljen)
(1946)

Korea Medal
(Koreamedaljen)
(1956)

100th Anniversary of King Christian X's Birth Commemorative Medal
(Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian X.s fødsel) (M.M.26.sept.1870-1970)

50th Anniversary of Queen Ingrid's Arrival in Denmark Commemorative Medal
(Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark) (Dr.I.E.M) (1985)

H.M. Queen Margrethe and H.R.H. Prince Henrik Silver Wedding Commemorative Medal
(Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992) (S.E.m.)

100th Anniversary of King Frederik IX's Birth Commemorative Medal
(Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX.s fødsel) (M.M.11.marts 1899-1999)

Queen Ingrid Commemorative Medal
(Dronning Ingrids Mindemedalje) (Dr.I.M.M.) (2000)

Royal Medal of Recompense w. Inscription
(De Kongelige belønningsmedalje med inskription)

Medal of Merit in Silver
(Fortjenstmedaljen i sølv)
(1771/1845)

Royal Medal of Recompense - Gold w. Crown, Gold, Silver w. Crown, Silver
(Den Kongelige belønningsmedalje)
(1865)

Distinguished Flying Medal
(Medaljen for udmærket lufttjeneste)
(1962)

Medal for Noble Deed
(Medaljen for ædel dåd)
(1793)

Lifesaving Medal
(Medaljen for druknedes redning)
(1812)

Greenland Medal of Merit - Gold, Silver
(Grønland Hjemmestyres Fortjenstmedalje)
(1989)

Naval Long Service Decoration
(Hæderstegn for god tjeneste ved søetaten)
(1801)

Army Long Service Decoration
(Hæderstegn for god tjeneste ved hæren)
(1945)

Air Force Long Service Decoration
(Hæderstegn for god tjeneste ved flyvevåbnet)
(1953)

Defense Long Service Decoration
(Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste)
(1953)

Armed Forces Reserve Decoration of Merit
(Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve)
(1978)

Defense Medal
(Forsvarets medalje)
(1991)

Defense Medal for Gallantry
(Forsvarets medalje for tapperhed)
(1996)

Defense Medal for the Killed and Wounded in Service
(Forsvarets medalje for Faldne og sårede i tjeneste)
(1996)

Decoration for Navy NCOs - 16 and 8 years of svc.
(Hæderstegn for midlertidige befalingsmænd og ligestillege ved søvarnet) (Obsolete)

Decoration for Army NCOs - 16 and 8 years of svc.
(Hæderstegn for underofficierer og med dem i klasse stænde personer af armeen) (Obsolete)

350 Years of the Life Guards Jubilee Medal - Gold, Silver, Bronze
(Livgarden 350 års jubilæums medalje)

Home Guard Decoration of Merit
(Hjemmeværnets fortjensttegn)
(1959)

Home Guard Decoration for 50-year Service
(Hjemmeværnets 50-årstegn)
(1998)

Home Guard Decoration for 40-year Service
(Hjemmeværnets 40-årstegn)
(1998)

Home Guard Decoration for 25-year Service
(Hjemmeværnets 25-årstegn)
(1998)

Police Decoration for 25-year Service
(Hæderstegn for 25 års god tjeneste i politiet)
(1959)

Police Company Medal of Merit - Gold
(Politikompagniernes fortjenstmedalje)

Police Company Medal of Merit - Silver
(Politikompagniernes fortjenstmedalje)

Decoration for Officers, Commander and Men of the Copenhagen Fire Service
(Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns brandvæsen)

Decoration for Officers, Commander and Men of the Frederiksberg Fire Service
(Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg brandvæsen)

Fire Services Long Service Decoration
(Hæderstegn for god tjeneste i brandvæsnet)

Civil Defense Decoration for 25-year Service
(Hæderstegn for 25 års god tjeneste i civilforsvaret)
(1963)

Danish Red Cross Decoration of Merit
(2 classes)
(Dansk Røde Kors' fortjensttegn)
(1963)

Danish Red Cross Decoration of Honor
(Dansk Røde Kors' hæderstegn)
(1916)

Danish Red Cross Medal
(Dansk Røde Kors' medalje)
(1927-1963)

Danish Red Cross Commemorative Decoration for Aid to POWs, 1914-1919
(Dansk Røde Kors' mindetegn for krigsfangehjaelp 1914-1919)

Danish Red Cross Commemorative Decoration for Sick and Wounded in the Finnish War 1939-1940
(Dansk Røde Kors' mindetegn for hjelp til syke og sårede i krigen i Finland 1939-1940)

Danish Red Cross Commemorative Decoration for War Relief Workers, 1939-1940
(Dansk røde Kors' mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-1940)

Danish Red Cross Commemorative Decoration for 1939-1940
(Dansk Røde Kors' mindetegn for 1939-1945)

Danish Red Cross Commemorative Decoration for POW Exchange in Korea,
(Danske Røde Kors' mindetegn for krigsfangeudvekslingen i Korea)
(1953)

Civil Defense Association Decoration
(Civilforsvars-Forbundets hæderstegn)
(1956)

Danish Reserve Officers Association Decoration
(Reserveofficersforeningen i Danmark´s hæderstegn)
(1950)

Danish Veterans Society Cross of Honor
(Danske Forsvarsbrødres æreskors)

Danish Veterans Society Medal of Honor
(Danske Forsvarsbrødres æresmedlemsmedalje)

Danish Veterans Society Medal of Merit
(Danske Forsvarsbrødres fortjenstmedalje)

Danish Veterans Society LS Decoration
(Danske Forsvarsbrødres hæderstegn)

Danish Military Sports Society Decoration
(Dansk Militært Idrætsforbund hæderstegn)

Danish Tourist Council Decoration
(Turistfoeningen for Danmark's hæderstegn)

Craftsmanship Council Decoration
(Håndværksrådets hæderstegn)


© Lukasz Gaszewski 2000,