Orders and Decorations of the Czechoslovak Socialist Republic 1945-1990
Page updated: Dec. 28, 2002
 
 
 
 

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
(Gold Star of Hero of CSSR) (1955)

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce
(Gold Star of Hero of Socialist Labor) (1951)
 
 
 
 

Řád Klementa Gottwalda - Za budování socialistické vlasti
(Order of Klement Gottwald - for Building Socialist Homeland) (1953/55)

Řád socialismu
(Order of Socialism) (1951-55)

Řád 25. Února 1948
(Order of 25 February 1948 - Silver Star) (1949)

Československý vojenský řád bilého lva "Za vitězství"
(Czechoslovak Military Order of the White Lion "for Victory" - Star 1. Class) (1945)

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
(Czechoslovak Commander's Order of Jan Zizka of Trocnov - Gold Star) (1946)
 
 
 
 

Řád republiky
(Order of the Republic) (1951-77)

Řád republiky
(Order of the Republic) (1977)

Řád vítěžného Února
(Order of the Victorious February) (1973)

Řád rudé zástavy
(Order of the Red Banner) (1955)

Řád rudého praporu práce
(Order of the Red Banner of Labor) (1955)
 
 
 
 

Řád rudé hvězdy
(Order of the Red Star) (1955)

Řád práce
(Order of Labor) (1951)

Řád rudé hvězdy práce
(Order of the Red Star) (1955)

Stužka lauréata státní ceny Klementa Gottwalda
(Ribbon of the State Prize of Klement Gottwald) (1950/55)

Stužka nositela Národní ceny České socialistické republiky
(Ribbon of the National Prize of the Czech Socialist Republic) (1974/75)
 
 
 
 

Řád 25. Února 1948
(Order of 25 February 1948 - Silver Medal) (1949)

Vyznamenání "Za zásluhy - 10 let Lidových milici"
(Decoration for Merit - 10 Years of People's Militia - 1. Class) (1958)

Vyznamenání "Za zásluhy o Lidové milice"
(Decoration for Merit to People's Militia - 1. Class) (1969)

Československý vojenský řád bilého lva "Za vitězství"
(Czechoslovak Military Order of the White Lion "for Victory" - Star 2. Class) (1945)

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
(Czechoslovak Commander's Order of Jan Zizka of Trocnov - Silver Star) (1946)
 
 
 
 

Řád 25. Února 1948
(Order of 25 February 1948 - Bronze Medal) (1949)

Vyznamenání "Za zásluhy - 10 let Lidových milici"
(Decoration for Merit - 10 Years of People's Militia - 2. Class) (1958)

Vyznamenání "Za zásluhy o Lidové milice"
(Decoration for Merit to People's Militia - 2. Class) (1969)

Československý vojenský řád bilého lva "Za vitězství"
(Czechoslovak Military Order of the White Lion "for Victory" - Cross) (1945)

Československý vojenský řád "Za svobodu"
(Czechoslovak Military Order for Liberty - Gold Star) (1946)
 
 
 
 

Československý válečný kříž z roku 1914-1918
(Czechoslovak War Cross 1914-1918) (1918)

Československý válečný kříž z roku 1939
(Czechoslovak War Cross 1939) (1940)

Řád Slovenského národního povstání
(Order of the Slovak National Uprising - 1. Class) (1945)

Československý vojenský řád bilého lva "Za vitězství"
(Czechoslovak Military Order of the White Lion "for Victory" - Gold Medal) (1945)

Medaille "Za upevňování přátelství ve zbrani"
(Medal for Strngthening Brotherhood in Arms - 1. Class) (1970)
 
 
 
 

Československý vojenský řád bilého lva "Za vitězství"
(Czechoslovak Military Order of the White Lion "for Victory" - Silver Medal) (1945)

Řád Slovenského národního povstání
(Order of the Slovak National Uprising - 2. Class) (1945)

Medaile Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova
(Medal of the Czechoslovak Commander's Order of Jan Zizka of Trocnov) (1946)

Medaille "Za zásluhy o obranu vlasti"
(Decoration for Merit in Defense of the Homeland) (1955)

Medaille "Za upevňování přátelství ve zbrani"
(Medal for Strngthening Brotherhood in Arms - 2. Class) (1970)
 
 
 
 

Vyznamenáni "Za zásluhy o výstavbu"
(Decoration for Merit in Development) (1951)

Vyznamenáni "Za pracovni věrnost"
(Decoration for Loyal Work) (1955)

Medaille "Za službu vlasti"
(Medal for Service to the Homeland) (1955)

Medaille "Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR
(Medal for Merit in Defense of the Frontiers) (1976)

Medaille "Za upevňování přátelství ve zbrani"
(Medal for Strngthening Brotherhood in Arms - 3. Class) (1970)
 
 
 
 

Vyznamenáni "Za vynikajici práci"
(Decoration for Otstanding Work) (1951)

Vyznamenáni "Za pracovni obětavost"
(Decoration for Devotion to Work) (1955)

Medaile "Za obětavou práci pro socialismus"
(Medal for Devoted Work for Socialism) (1976)

Medaile Jana Amosa Komenského
(Medal of J.M.Komensky - for Educational Merit) (1953)

Medaile Jana Evangelisty Pukryně
(Medal of J.E. Pukryne - for Medical Merit) (1954)
 
 
 
 

Československé vyznamenáni práce
(Czechoslovak Decoration of Labor - Gold Medal) (1948)

Československé vyznamenáni práce
(Czechoslovak Decoration of Labor - Silver Medal) (1948)

Československé vyznamenáni práce
(Czechoslovak Decoration of Labor - Bronze Medal) (1948)

Vyznamenáni "Za statečnost"
(Decoration for Courage) (1951)

Československá medaile "Za chrabrost před nepřitelem"
(Czechoslovak Medal for Bravery before the Enemy) (1940)
 
 
 
 

Československá Jánošikova medaile
(Czechoslovak Medal of Janosik) (1946)

Pamětni medaile Řádu Slovenského národního povstání
(Commemorative Medal of the Order of the Slovak National Uprising)

Medaile Československého vojenského řádu "Za svobodu"
(Medal of the Czechoslovak Military Order for Liberty - Silver) (1946)

Československá vojenská medaile "Za zásluhy"
(Czechoslovak Military Medal for Merit - Silver) (1943)

Medaile Československého vojenského řádu "Za svobodu"
(Medal of the Czechoslovak Military Order for Liberty - Bronze) (1946)
 
 
 
 

Československá vojenská medaile "Za zásluhy"
(Czechoslovak Military Medal for Merit - Bronze) (1943)

Československá revolučni medaile
(Czechoslovak Revolutionary Medal) (1918)

Československá vojenská pamětni medaile
(Czechoslovak Military Commemorative Medal) (1943)

Odznak československého partyzána
(Czechoslovak Partisan Badge) (1946)

Zborovská pamětni medaile
(Zborov Commemorative Medal) (1947)
 
 
 
 

Bachmačská pamětni medaile
(Bachmac Commemorative Medal) (1948)

Sokolovská pamětni medaile
(Sokolov Commemorative Medal) (1948)

Dukelská pamětni medaile
(Dukla Commemorative Medal) (1959)

Pamětni medaile k 20. výroči Sovenského národního povstáni
(Commemorative Medal - 20th Anniv. of Slovak National Uprising) (1964)

Pamětni medaile k 20. výroči osvobozeni ČSSR
(Commemorative Medal - 20th Anniv. of CSSR Liberation) (1965)
 
 
 
 

Pamětni medaile k 50. výroči založení KSČ
(Commemorative Medal - 50th Anniv. of Founding Czech Communist Party) (1970)

Pamětni medaile k 25. výroči vítěžného Února
(Commemorative Medal - 25th Anniv. of Victorious February) (1972)

Pamětni medaile k 25. výroči vítěžného Února
(Commemorative Medal - 25th Anniv. of Victorious February) (1972)

Pamětni medaile k 30. výroči národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou Armádou
(Commemorative Medal - 30th Anniv. of the Struggle f. Freedom and Liberation by the Red Army) (1974)

Pamětni medaile k 40. výroči osvobození Československa Sovětskou Armádou
(Commemorative Medal - 40th Anniv. of Liberation by the Red Army) (1985)
 
 
 
 

Pamětni odznak druhého národního odboje
(Commemorative Decoration of the Second National Rising) (1946)

Pamětni odznak osvobozených politických vězňů
(Commemorative Decoration for Liberated Political Prisoners) (1947)Decorations Conferred only to Foreigners
 
 
 
 
 
 
 
 

Řád bilého lva
(Order of the White Lion - 1st Class) (1922/61)

Řád bilého lva
(Order of the White Lion - 2nd Class) (1922/61)

Řád bilého lva
(Order of the White Lion - 3rd Class) (1922/61)

Řád přátelství
(Order of Friendship) (1976)


© Lukasz Gaszewski 2000, 2002